Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych IX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych IX edycja

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych IX edycja

w okresie od 18.02.2021 r. do 18.04.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 stycznia 2021 r.

 

Program kursu:

1. Zasady korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania:
a) Omówienie podstawowych pojęć – grant, dotacja, projekt, konkurs.
b) Projekt działań – od czego zacząć?
c) Jak prawidłowo zbudować wniosek o dofinansowanie?
d) Jakich błędów unikać?

2. Na jakie cele szkoły mogą ubiegać się o środki?
a) Inwestycje w infrastrukturę placówek.
b) Wyposażenie sal dydaktycznych.
c) Informatyzacja placówek oświatowych.
d) Programy edukacyjne, zajęcia dodatkowe.
e) Mobilność międzynarodowa.
f) Współpraca z uczelniami wyższymi.
g) Co dla szkół zawodowych?
h) Co dla szkół językowych?

3 Źródła finansowania projektów dla szkół i placówek oświatowych:
a) Krajowe:
* Programy rządowe.
* Programy samorządowe.
* Programy i konkursy grantowe prowadzone przez fundacje.
b) Unijne:
* Program Wiedza Edukacja Rozwój.
* Programy Regionalne.
* Program Erasmus Plus.

W poszczególnych źródłach zostaną wskazane cele na jakie można pozyskać środki, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru wniosków, procedury i terminy aplikowania, instytucje odpowiedzialne za wybór projektów, podstawowe informacje na temat prawidłowej budowy wniosku oraz limitów lub ograniczeń związanych z realizacją projektów

4. Źródła informacji o dodatkowych wsparciach dla placówek oświatowych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.