Gospodarowanie wodą w jednostkach administracji publicznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Gospodarowanie wodą w jednostkach administracji publicznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Gospodarowanie wodą w jednostkach administracji publicznej

realizowanym w okresie od 17.12.2020 r. do 17.02.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 listopada 2020 r.

Program kursu:
 1. Prawo wodne – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – jako element prawa ochrony środowiska, przedmiot i adresaci regulacji, właściwe organy, regulacje europejskie – stan aktualny i wyzwania na przyszłość.
 2. Urządzenia wodne – ich klasyfikacja, charakterystyka i cele.
 3. Melioracja – jej podziały, podstawy, cele i zadania.
 4. Ochrona zasobów wodnych.
 5. Funkcjonowanie spółek wodnych.
 6. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi (m.in. zgody wodnoprawne, opłaty za usługi wodne, kontrole gospodarowania wodami itp.).
 7. Postępowania związane z negatywnym wpływem działania właścicieli nieruchomości na stan wody na gruncie (zaburzenie stanu wody na gruncie, likwidacja urządzeń wodnych bez pozwolenia, nałożenie obowiązku konserwacji urządzeń wodnych).
 8. Ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie suszy – teoria i dobra praktyka (konserwacja urządzeń wodnych, zielono-błękitna infrastruktura itp.).
 9. Gospodarowanie wodą w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane 09będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.