Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka polskiego w grupie z dziećmi cudzoziemskimi na różnych poziomach znajomości języka polskiego

ZAPRASZAMY NA KURS „Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka polskiego w grupie z dziećmi cudzoziemskimi na różnych poziomach znajomości języka polskiego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka polskiego w grupie z dziećmi cudzoziemskimi na różnych poziomach znajomości języka polskiego

w okresie od 01.06.2021 r. do 01.08.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 maja 2021 r.

Program kursu:
 1. Informacje wstępne o nauczaniu języka polskiego obcokrajowców:
  • Język polski jako obcy – krótka charakterystyka (język fleksyjny, syntetyczny, złożona fonetyka, zasady ortograficzne etc.).
  • Język polski jako obcy – język polski jako język drugi.
 2. Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego Słowian:
  • Język polski na tle języków słowiańskich – cechy wspólne i ewidentne odmienności.
  • Czy genetyczna bliskość polskiego z rosyjskim, białoruskim i ukraińskim pomaga czy przeszkadza?  Miejsca trudne, typy błędów.
 3. Metody pracy z dziećmi na kursach językowych:
  • Typy poznawcze.
  • Metody nauczania stosowane w grupie wiekowej dzieci.
 4. Przegląd oraz omówienia pomocy dydaktycznych – podręczniki, materiały on-line, filmy, gry:
  • Omówienie różnych typów pomocy.
  • Pomoce nieoczywiste, czyli z czego jeszcze można korzystać.
  • Materiały szkoleniowe dla nauczycieli w sieci – stałe rozwijanie własnego warsztatu nauczycielskiego.
  • Wybrane podręczniki i inne pomoce, dostępne na ryku polskim.
 5. Testowanie i ewaluacja znajomości języka polskiego w szkole. Omówienie przykładowych prac dzieci:
  • Metody i narzędzia do testowania znajomości języka polskiego w szkole.
  • Omówienie typów błędów.
  • Jak poprawiać błędy, żeby zmotywować a nie zrazić.
 6. Stopnie znajomości języka polskiego a praktyka szkolna (rozporządzenie – opis kompetencji językowych na wszystkich poziomach zaawansowania):
  • Wskazanie dokumentów polskich i europejskich, regulujących zakres materiału i opis kompetencji na poszczególnych poziomach.
 7. Rozwijanie umiejętności pisania, słuchania, czytania oraz kompetencji gramatycznych dzieci – metody działania:
  • Jak uczy się dziecko – rozwinięcie tematu nr 3.
  • Metody rozwijania poszczególnych sprawności z dwoma przykładami ćwiczeń.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.