Informacja publiczna – udzielanie, odmowa oraz praktyczne projektowanie procesu, procedury

ZAPRASZAMY NA KURS „Informacja publiczna – udzielanie, odmowa oraz praktyczne projektowanie procesu, procedury”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Informacja publiczna – udzielanie, odmowa oraz praktyczne projektowanie procesu, procedury

w okresie od 02.03.2023 r. do 02.05.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lutego 2023 r.

Program kursu:
 1. Dostęp do informacji publicznej – podstawa prawna i definicja ustawowa.
 2. Klasyfikacji informacji publicznej.
 3. Podmioty prawne zobligowane do udostępniania informacji publicznej.
 4. Powszechność dostępu do informacji publicznej.
 5. Informacja prosta – cechy informacji prostej, brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji, obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji.
 6. Informacja przetworzona – istotność przetworzenia z punktu widzenia interesu publicznego, orzecznictwo i praktyka.
 7. Formy udostępniania informacji publicznej – BIP, Centralne Repozytorium, postępowanie wnioskowe.
 8. Udostępnianie informacji na wniosek – warunki formalne, terminy udzielania informacji publicznej, koszty za udzielenie informacji publicznej.
 9. Informacja publiczna a ochrona danych osobowych – prawo dostępu do informacji, a prywatność udostępnianie wizerunku pracownika, anonimizacja danych, przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 10. Udostępnianie informacji publicznej w ujęciu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wydawana w formie decyzji administracyjnej.
 12. Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej i prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznej.
 13. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej oraz orzecznictwo sądów w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!