Instruktor szachowy – praktyczne ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli XVI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Instruktor szachowy – praktyczne ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli XVI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Instruktor szachowy – praktyczne ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli XVI edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Debiut – jak dobrać odpowiedni repertuar debiutowy.
 2. Szybkie zwycięstwa – szachowe miniatury.
 3. Łamigłówki i zadania debiutowe.
 4. Gra środkowa – partie i kombinacje, które zawładnęły wyobraźnią szachistów.
 5. Do zwycięstwa 1 ruch!
 6. Zadania z gry środkowej na zdobycie materiału lub zamatowanie króla przeciwnika.
 7. Gra końcowa – perły szachowych końcówek.
 8. Maty w 1, 2 i 3 ruchach oraz wielochodówki.
 9. Studia szachowe oraz zadania rozwijające wyobraźnię.
 10. Inne zadania przydatne w treningu szachowym.

Kurs skierowany jest do osób, które opanowały grę w szachy na poziomie średniozaawansowanym, albo uczestniczyli w kursie „Opiekun szkolnego koła szachowego”.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.