Jak pracować z „trudną” klasą – praktyczne rozwiązania dla wychowawców, pedagogów i psychologów

ZAPRASZAMY NA KURS „Jak pracować z „trudną” klasą – praktyczne rozwiązania dla wychowawców, pedagogów i psychologów ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Jak pracować z „trudną” klasą – praktyczne rozwiązania dla wychowawców, pedagogów i psychologów

w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lipca 2022 r.

Program kursu:

I. Klasa “trudna”, czyli jaka?

1.Charakterystyka trudności występujących w zespołach klasowych.
2. Diagnoza przyczyn “trudnych” zachowań.
3. Postępowanie w wybranych przypadkach przekraczających możliwości szkoły. Aspekty prawne.

II. Praca z zespołem klasowym. Co działa, a co nie?

1. Czego unikać w pracy z “trudną” klasą? O barierach komunikacyjnych i nieskutecznych działaniach.
2. Czego potrzebują uczniowie “trudnej” klasy? Nawiązywanie relacji oraz motywowanie do zmiany.
3. Nauczycielu – zadbaj o siebie. Higiena psychiczna w kontekście pracy z “trudną” klasą.

III. Strategie w radzeniu sobie z “trudnymi” zachowaniami. Pomocne metody i praktyki dostosowane do danych trudności.

1. Zachowanie dyscypliny w klasie.
2. Motywowanie uczniów do nauki.
3. Budowanie zaufania i współpracy w zespole klasowym.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail

      (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.