Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół i przedszkoli pod nazwą:

Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 16 września 2022 r. do 16 marca 2023 r. Placówki, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 2. Placówki przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

 1. Uczniowie samodzielnie planują i prowadzą szkolne inicjatywy dla budowania dobrego klimatu szkoły/placówki oświatowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii – w jaki sposób dzieci radzą sobie z aklimatyzacją w szkole pod względem emocjonalnym? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów – konkurs np. plastyczny/literacki/muzyczny rozwijający umiejętności dziecka i ucznia w danym kierunku. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Mój kolega/koleżanka może na mnie liczyć” – konkurs na wybraną formę pracy, w której uczniowie wyrażą swe wsparcie w sytuacji trudnej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Zarażam uśmiechem” – konkurs na najbardziej przyjazną i pozytywną osobę w klasie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w sieci oraz konsekwencje zamieszczania filmików, komentarzy rówieśniczych na emocje odbiorów. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”, który w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 sierpnia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół i przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły i przedszkola należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 16 marca 2023 r.
 • Adres jury konkursu: Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@ksztalcenie-i-wsparcie.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Jakość kształcenia, dostępność i wsparcie uczniów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

który odbędzie się w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Problemy uczniów, trudności i zaburzenia emocjonalne.
 3. Włączający system kształcenia – integracja na wszystkich poziomach edukacji.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – formy.
 5. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej, trudnej i traumatycznej.
 6. Indywidualizacja procesu kształcenia.
 7. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!