Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

  1.  Edukacja prozdrowotna w szkole…
  2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej…
  3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży…
  4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych…
  5. Kształtowanie myślenia analitycznego…
  6. Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym…