Kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna w MLD

ZAPRASZAMY NA KURS „Kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna w MLD”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna w MLD

– szkolenie ciągłe

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE XVIII edycja

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – wprowadzenie, podstawowe pojęcia statystyczne stosowane w kontroli jakości.
 2. Karty kontrolne i całkowity dopuszczalny błąd pomiaru.
 3. Planowanie kontroli jakości, niepewność pomiaru i spójność pomiarowa.
 4. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna – wprowadzenie, organizatorzy krajowi.
 5. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna – inni organizatorzy, najczęstsze błędy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Autorzy kursu:

Izabela Zawadzka – dr n.med., specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Autorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Kierownik wieloprofilowego laboratorium w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Diagnosta laboratoryjny z ponad 26 letnim doświadczeniem zawodowym.
oraz
Jakub Olba – mgr analityki medycznej, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Audytor wewnętrzny w zakresie normy PN-EN ISO 15189:2013 oraz PN-EN ISO 9001:2015. Koordynator ds. zapewnienia jakości wyników badań. Diagnosta laboratoryjny z 16 letnim doświadczeniem zawodowym.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych tzw. „twardych”. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 340 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!