Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

które odbędzie się:

 • 5 lipca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie

Opis szkolenia: Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie podmioty publiczne mają obowiązek wdrożyć i realizować system kontroli zarządczej. Pomimo nazwy nie jest to typowa kontrola tylko proces, który przy odpowiednim wdrożeniu może znacznie ułatwiać pracę każdej instytucji. Niestety w wielu podmiotach kontrola zarządcza nie jest rozumiana w sposób prawidłowy, przez co trudno ją stosować i systematycznie prowadzić. Szkolenie ma na celu uporządkowanie tego ważnego obszaru funkcjonowania każdej instytucji i jest kierowane do kierowników jednostek, jak również pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w instytucjach.

Plan szkolenia
 1. Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania.
 2. Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej, na podstawie jakich aktów prawnych kierownik i pracownicy instytucji mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie.
 3. Omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą zarządczą, m.in. środowisko wewnętrzne i zewnętrzne; cele danego podmiotu; zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk; mechanizmy kontroli; monitorowanie i ocena.
 4. Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji.
 5. Czy kontrola zarządcza dotyczy wyłącznie aspektów finansowych funkcjonowania instytucji.
 6. Na czym polega samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać.
 7. Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej.
 8. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych.
 9. Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony.
 10. Opracowanie celów instytucji – w jaki sposób to zrobić i jakimi kryteriami należy się kierować.
 11. Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka.
 12. Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę.
 13. Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jak dokonać samooceny i czy należy podchodzić do niej restrykcyjnie.

 

Sylwetka prelegenta: dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki, przedsiębiorca, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, koordynator studiów podyplomowych na kierunku „Inspektor ochrony danych”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami zrealizował ponad 100 szkoleń dla instytucji publicznych i firm, autorskich warsztatów i wykładów w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Autor popularnego bloga Statuo.pl.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 540 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.