Koordynator ds. dostępności
Dostępność – moda czy realna potrzeba? Słów kilka o wadze i powadze zagadnienia.

ZAPRASZAMY NA WEBINARIA „Koordynator ds. dostępności Dostępność – moda czy realna potrzeba? Słów kilka o wadze i powadze zagadnienia.”

studium_logo

zaprasza do udziału w webinariach

Koordynator ds. dostępności
Dostępność – moda czy realna potrzeba? Słów kilka o wadze i powadze zagadnienia.

które odbędzie się 11.12.2020 r. w godzinach od 10.00 do 15.00

Zapisy na webinaria przyjmowane są do 27 listopada 2020 r.

Program:
 1. Dostępność jako prawo każdego człowieka.
 2. Odbiorcy dostępności.
 3. Uwarunkowania prawne – od regulacji międzynarodowych do gminnych standardów dostępności.
 4. Obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  • kto i co i kiedy, czyli zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz terminarz;
  • dostępność jako obowiązek – podejście funkcjonalne i kierunkowy charakter ustaw;
  • minimalne wymagania:
   • dostępności architektonicznej,
   • cyfrowej – ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
   • informacyjno-komunikacyjnej,
  • dostępność przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dotacji na realizację zadań publicznych;
  • raportowanie stanu zapewniania dostępności;
  • koordynator ds. dostępności – zadania, rola;
  • plan podnoszenia dostępności – diagnoza, wdrażanie i monitoring;
  • wniosek o zapewnienia dostępności;
  • skarga na brak dostępności;
  • Fundusz Dostępności.
 5. Istotne obowiązki w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej:
  • jak rozumieć dostępność cyfrową w świetle ustawy (zasady WCAG, istota, zakres stosowania, wyłączenia);
  • deklaracja dostępności;
  • żądanie zapewnienia dostępności;
  • skarga na brak dostępności;
  • monitoring i kary.
 6. Przygotowywane regulacje prawne i wyzwania dostępnościowe nieuregulowane przepisami.
 7. Konsultacje z prelegentem.

Webinaria przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika szkolenia.

Sylwetka prelegenta: Donata Kończyk – dostępnością zawodowo zajmuję się od ponad 20 lat; w latach 1999-2016 pracowałam jako zastępca kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odpowiadałam za dział technologicznego wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. Do głównych obszarów działań działu należało prowadzenie pracowni komputerowej dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, Akademickiej Biblioteki Cyfrowej oraz adaptacja materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych. Na Uniwersytecie odpowiadałam również za konsultację projektów inwestycyjnych pod kątem dostępności architektonicznej. Pod koniec 2016 r. wygrałam konkurs na Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy. W latach 2017 – 2020 m.in. odpowiadałam za opracowanie i monitoring wdrażania w Warszawie „Standardów dostępności dla m.st. Warszawy” oraz „Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy”, kierowałam Zespołem ds. dostępności składającym się z ponad 60 koordynatorów ds. dostępności zarówno z biur i dzielnic Warszawy jak i miejskich jednostek organizacyjnych i spółek. Odpowiadałam również za pracę Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Urzędzie m.st. Warszawy. Aktualnie od marca 2020 r. pracuję na stanowisku naczelnika Wydziału Dostępności Urzędu m.st. Warszawy i niezmiennie od stycznia 2017 r. realizuję zadania Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności. Mój wieloletni konik zawodowy to projektowanie uniwersalne i zagadnienia dostępności podręczników dla dzieci słabowidzących. W latach 2011 – 2016, na zlecenie MEN, kierowałam adaptacjami wielu podręczników do potrzeb uczniów słabowidzących. Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch nastolatków.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.