Koordynator ds. dostępności w instytucjach kultury

ZAPRASZAMY NA WEBINARIA „Koordynator ds. dostępności w instytucjach kultury”

studium_logo

zaprasza do udziału w webinariach

Koordynator ds. dostępności w instytucjach kultury

które odbędzie się 02.12.2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.30

Zapisy na webinaria przyjmowane są do 27 listopada 2020 r.

Program:
 1. W jakim zakresie przepisy o dostępności dotyczą instytucji kultury.
 2. Obowiązek wyznaczenia koordynatora a możliwości instytucji kultury.
 3. Zadania instytucji kultury związane z zapewnieniem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.
 4. Dostępność: architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 5. Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach a przepisy RODO.
 6. Raportowanie i sprawozdawczość dotycząca dostępności.
 7. Certyfikacja dostępności.
 8. Postępowanie skargowe związane z dostępnością.
 9. Praktyczne podejście do zapewnienia dostępności.
 10. Konsultacje z prelegentem.

Webinaria przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika szkolenia.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 250 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.