Kreowanie treści kulturowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Kreowanie treści kulturowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kreowanie treści kulturowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do kreowania treści kulturowych:
  • Czym jest kreowanie treści kulturowych?
  • Wyzwania i korzyści związane z kreowaniem treści kulturowych.
  • Przykłady dobrych praktyk w kreowaniu treści kulturowych.
 2. Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych:
  • Planowanie strategiczne w kreowaniu treści kulturowych.
  • Analiza odbiorców i potrzeb kulturalnych.
  • Tworzenie planu wydarzeń kulturalnych.
  • Zarządzanie i organizacja wydarzeń kulturalnych.
 3. Przygotowanie wystaw:
  • Planowanie i organizacja wystaw w kontekście kreowania treści kulturowych.
  • Projektowanie wystaw, ich scenariusz i estetyka.
  • Wykorzystanie nowych technologii i multimediów w projektowaniu wystaw.
  • Zarządzanie i organizacja wystaw.
 4. Programowanie repertuaru:
  • Planowanie i organizacja repertuaru w kontekście kreowania treści kulturowych.
  • Projektowanie programu artystycznego, jego scenariusz i estetyka.
  • Wykorzystanie nowych technologii i multimediów w programowaniu repertuaru.
  • Zarządzanie i organizacja repertuaru.
 5. Redakcja treści kulturowych:
  • Planowanie i organizacja treści kulturowych w kontekście kreowania treści kulturowych.
  • Tworzenie treści kulturowych, ich redakcja i estetyka.
  • Wykorzystanie nowych technologii i multimediów w tworzeniu treści kulturowych.
  • Zarządzanie i organizacja treści kulturowych.
 6. Strategie dotyczące rozwijania kreowania treści kulturowych.
 7. Przykłady działań kreowania treści kulturowych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-instytucji-kultury/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!