Księgowość w projektach unijnych 2021-2027 (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Księgowość w projektach unijnych 2021-2027 (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Księgowość w projektach unijnych 2021-2027 (bez limitu czasowego*)

realizowanego w ramach programu kształcenia ustawicznego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027

Program kursu:
 1. Polityka spójności po 2013 roku – wstęp do przedmiotu.
 2. Aplikowanie o środki europejskie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie – doświadczenia lat 2007-2013.
 3. Zamówienia publiczne w projektach europejskich – prawo i praktyka.
 4. Nieprawidłowości związane z realizacją projektów europejskich w świetle postępowań karnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, kontroli NIK, kontroli skarbowych i resortowych, wyroków cywilnych sądowych, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych.
 5. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich, w tym audyt efektywnościowy projektów europejskich.
 6. Rozliczanie projektów europejskich.
 7. Zaprogramowanie systemu kontroli wewnętrznej i audytu (w tym wewnętrzne instrukcje obiegu dokumentów – wzorcowe opracowania).
 8. Zabezpieczenie przed błędami powodującymi odpowiedzialność Głównych księgowych i służb finansowych za naruszenie zasad gospodarowania środkami pomocowymi. Katalog zasad gospodarowania środkami z funduszy europejskich.
 9. Pomoc publiczna w projektach europejskich.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 598 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.