Księgowość w projektach unijnych 2021-2027

ZAPRASZAMY NA KURS „Księgowość w projektach unijnych 2021-2027”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Księgowość w projektach unijnych 2021-2027

realizowanego w ramach programu kształcenia ustawicznego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 08.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Polityka spójności po 2013 roku – wstęp do przedmiotu.
 2. Aplikowanie o środki europejskie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie – doświadczenia lat 2007-2013.
 3. Zamówienia publiczne w projektach europejskich – prawo i praktyka.
 4. Nieprawidłowości związane z realizacją projektów europejskich w świetle postępowań karnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, kontroli NIK, kontroli skarbowych i resortowych, wyroków cywilnych sądowych, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych.
 5. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich, w tym audyt efektywnościowy projektów europejskich.
 6. Rozliczanie projektów europejskich.
 7. Zaprogramowanie systemu kontroli wewnętrznej i audytu (w tym wewnętrzne instrukcje obiegu dokumentów – wzorcowe opracowania).
 8. Zabezpieczenie przed błędami powodującymi odpowiedzialność Głównych księgowych i służb finansowych za naruszenie zasad gospodarowania środkami pomocowymi. Katalog zasad gospodarowania środkami z funduszy europejskich.
 9. Pomoc publiczna w projektach europejskich.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 598 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.