Kurator sądowy – prawo i praktyka

ZAPRASZAMY NA KURS „Kurator sądowy – prawo i praktyka”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kurator sądowy – prawo i praktyka

który odbędzie się w okresie od 02.09.2022 r. do 02.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Praca kuratora sądowego w kontekście obowiązujących ustaw – zakres stosowania, obowiązki, uprawnienia oraz rola kuratora, przepisy i rozporządzenia wykonawcze.
 2. Predyspozycje psychologiczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy kuratora sądowego.
 3. Mediacja w pracy kuratora sądowego.
 4. Prawne i metodyczne aspekty postępowania w sytuacji przemocy domowej i uzależnień.
 5. Metodyka pracy kuratora i współpraca z instytucjami zajmującymi się terapią osób agresywnych i sprawców/ofiar przemocy, uzależnieniami, pomocą społeczną, ze środowiskiem lokalnym i instytucjami rynku pracy.
 6. Elementy wiedzy pedagogicznej w zakresie metodyki i resocjalizacji. Współczesne tendencje w praktyce resocjalizacyjnej.
 7. Funkcjonowanie służb probacyjnych w Europie – dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

   (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.