Lektury szkolne na lekcjach języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Lektury szkolne na lekcjach języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Lektury szkolne na lekcjach języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego.
 2. Kompetencje do komunikowania się międzykulturowego.
 3. Przegląd materiałów dydaktycznych wspierających poznawanie historii i kultury polskiej dla obcokrajowców.
 4. Kompetencje ucznia z Ukrainy wobec podstawy programowej i wymagań edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8.
 5. Organizacja pracy nad lekturą z uczniem z Ukrainy:
  • lekcje indywidualne,
  • lekcje języka polskiego z klasą.
 6. Wybrane problemy w pracy nad lekturą:
  • Ach, ten romantyzm! (słownictwo, kontekst historyczno-kulturowy).
  • Zabory i cała ta historia (słownictwo, kontekst historyczno-kulturowy).
  • Barwny język zupełnie niejasny (aluzje literackie, związki frazeologiczne).
 7. Propozycje lekcji o lekturach:
  • A. Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska.
  • K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy.
  • S. Żeromski, Syzyfowe prace.
 8. Ewaluacja w procesie pracy nad lekturą.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!