Marketing i promocja kultury

ZAPRASZAMY NA KURS „Marketing i promocja kultury”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Marketing i promocja kultury

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 01.09.2023 r. do 01.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wstęp do marketingu i promocji kultury:
  • Czym jest marketing i promocja kultury?
  • Wyzwania i korzyści związane z marketingiem i promocją kultury.
  • Przykłady dobrych praktyk w marketingu i promocji kultury.
 2. Planowanie i strategia marketingowa:
  • Planowanie strategiczne w marketingu kultury.
  • Definiowanie celów marketingowych i promocyjnych.
  • Analiza rynku kultury i odbiorców.
  • Tworzenie planu marketingowego i promocyjnego.
 3. Kreowanie treści kulturowych:
  • Kreowanie treści kulturowych w kontekście instytucji kultury.
  • Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych.
  • Przygotowanie wystaw, programowanie repertuaru, redakcja treści.
  • Wykorzystanie nowych technologii w promocji kultury.
 4. Promocja i reklama:
  • Techniki promocji i reklamy w kontekście instytucji kultury.
  • Wykorzystanie mediów tradycyjnych i społecznościowych w promocji kultury.
  • Budowanie wizerunku marki kultury.
  • Planowanie kampanii reklamowych i promocyjnych.
 5. Public Relations:
  • Techniki public relations w kontekście instytucji kultury.
  • Budowanie relacji z mediami i dziennikarzami.
  • Planowanie konferencji prasowych i wydarzeń dla mediów.
  • Zarządzanie kryzysowe w kontekście instytucji kultury.
 6. Strategie dotyczące rozwijania marketingu i promocji kultury.
 7. Przykłady działań marketingowych i promocyjnych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-instytucji-kultury/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!