Metodologia i prowadzenie badań klinicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie zabiegowym”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metodologia i prowadzenie badań klinicznych

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 01.09.2023 r. do 01.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do badań klinicznych:
  • Definicja i cele badań klinicznych.
  • Fazy badań klinicznych.
  • Główne uczestnicy badań klinicznych.
 2. Projektowanie badań klinicznych:
  • Wybór odpowiedniego modelu badawczego.
  • Próby kliniczne: randomizacja, ślepe próby i grupy kontrolne.
  • Obliczanie wielkości próby i mocy statystycznej.
 3. Protokół badania klinicznego:
  • Struktura i elementy protokołu badania klinicznego.
  • Kryteria włączenia i wykluczenia uczestników.
  • Definiowanie punktów końcowych badania.
 4. Etyka w badaniach klinicznych:
  • Zasady etyki w badaniach klinicznych.
  • Komisje bioetyczne i zgoda informowana.
  • Ochrona danych osobowych pacjentów.
 5. Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi:
  • Planowanie i monitorowanie badań.
  • Zarządzanie zasobami i budżetem.
  • Współpraca z innymi uczestnikami badania.
 6. Zbieranie, przechowywanie i zarządzanie danymi:
  • Systemy zbierania i przechowywania danych (EDC).
  • Kontrola jakości danych.
  • Obsługa zagadnień związanych z danymi brakującymi.
 7. Analiza statystyczna danych z badań klinicznych:
  • Metody analizy danych.
  • Analiza wyników i interpretacja statystyczna.
  • Wykorzystanie oprogramowania statystycznego.
 8. Monitorowanie i kontroli jakości badań klinicznych:
  • Wprowadzenie do monitorowania badań klinicznych.
  • Audyty i inspekcje badań klinicznych.
  • Zarządzanie ryzykiem w badaniach klinicznych.
 9. Raportowanie wyników badań klinicznych:
  • Wymogi dotyczące raportowania wyników.
  • Pisanie raportów naukowych i publikacja wyników.
  • Komunikacja wyników badań klinicznych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!