Metodologia pomiaru kosztów pośrednich choroby w systemie opieki zdrowotnej – ujęcie teoretyczne wraz z przykładem obliczeniowym dla wybranej jednostki chorobowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Metodologia pomiaru kosztów pośrednich choroby w systemie opieki zdrowotnej – ujęcie teoretyczne wraz z przykładem obliczeniowym dla wybranej jednostki chorobowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metodologia pomiaru kosztów pośrednich choroby w systemie opieki zdrowotnej – ujęcie teoretyczne wraz z przykładem obliczeniowym dla wybranej jednostki chorobowej

w okresie od 18.11.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Koszty w ochronie zdrowia – pośrednie, bezpośrednie, społeczne.
 2. Skutki ekonomiczne choroby i ich wpływ na sytuację sektora finansów publicznych.
 3. Metody szacowania kosztów pośrednich.
 4. Metoda kapitału ludzkiego.
 5. Metoda kosztów frykcyjnych.
 6. Metoda gotowości do zapłaty.
 7. Metody redukcji kosztów pośrednich.
 8. Koszty pośrednie dla wybranej jednostki chorobowej, proponuję J10 i J11 (ze względu na epidemiologię i sezon chorobowy).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!