Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

ZAPRASZAMY NA KURS „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

realizowanym w okresie od 16.10.2020 r. do 16.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych.
 2. Kierunki rozwoju metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
 3. Nauczanie wymowy. Trudności z związane z wymową polską . Wymowa a nauczanie cudzoziemców.
 4. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 5. Nauczanie pisowni. Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 6. Nauczanie gramatyki. Rola i miejsce gramatyki w nauce języka polskiego jako obcego.
 7. Aspekty kulturoznawcze w metodyce nauczania języka polskiego.
 8. Konspekty lekcji.
 9. Dobre praktyki w nauczaniu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

 1. Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego
 2. Nauczanie języka polskiego jako obcego
 3. Nauczanie języka polskiego jako obcego – poziom zaawansowany
 4. Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.