Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

ZAPRASZAMY NA KURS „Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.09.2023 r. do 19.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wstęp do metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu:
  • Cele i zadania kursu.
  • Podstawy teoretyczne metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.
  • Charakterystyka grupy docelowej.
  • Metody i techniki nauczania.
 2. Planowanie i przygotowanie zajęć praktycznych:
  • Planowanie programu nauczania praktycznej nauki zawodu.
  • Organizacja zajęć praktycznych.
  • Dobór materiałów i narzędzi dydaktycznych.
 3. Prowadzenie zajęć praktycznych:
  • Techniki prowadzenia zajęć praktycznych.
  • Komunikacja z uczniami.
  • Rozwiązywanie problemów.
 4. Ocena postępów uczniów:
  • Techniki i narzędzia oceny postępów uczniów.
  • Systemy oceniania.
  • Współpraca z uczniami i rodzicami w procesie oceny.
 5. Indywidualne podejście do uczniów:
  • Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów.
  • Rozwój umiejętności miękkich.
  • Motywowanie uczniów.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • Zasady bezpiecznej pracy z narzędziami i maszynami.
  • Zasady higieny pracy.
  • Kierowanie uczniów do pracy zgodnie z zasadami BHP.
 7. Nowoczesne technologie w praktycznej nauce zawodu:
  • Nowoczesne narzędzia dydaktyczne.
  • Komputery i multimedia w praktycznej nauce zawodu.
  • E-learning w praktycznej nauce zawodu.
 8. Praktyka nauczania.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!