Mobbing i inne niedozwolone zjawiska w miejscu pracy – w świetle orzecznictwa i najnowszych zmian w kodeksie pracy

ZAPRASZAMY NA WEBINARIA „Mobbing i inne niedozwolone zjawiska w miejscu pracy – w świetle orzecznictwa i najnowszych zmian w kodeksie pracy”

studium_logo

zaprasza do udziału w webinariach

Mobbing i inne niedozwolone zjawiska w miejscu pracy – w świetle orzecznictwa i najnowszych zmian w kodeksie pracy

które odbędzie się 05.11.2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00

Zapisy na webinaria przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program:
 1. Pojęcie mobbingu w rozumieniu nauk prawnych i innych dyscyplin naukowych.
 2. Cechy mobbingu, mobbera i ofiar mobbingu.
 3. Mobbing a inne zjawiska niedozwolone w miejscu pracy (dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne).
 4. Przykłady zachowań mobbingowych – w świetle praktyki i orzecznictwa.
 5. Przykłady zachowań niebędących mobbingiem- w świetle praktyki i orzecznictwa.
 6. Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy –  jak prawidłowo przeprowadzić postępowania antymobbingowe i antydyskryminacyjne (ujęcie praktyczne).
 7. Przebieg postępowania antymobbingowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ochrony danych osobowych i poufności postępowania.
 8. Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem.
 9. Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy.

Webinaria przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika szkolenia.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 99 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.