Modele i procesy biznesowe sztucznej inteligencji

ZAPRASZAMY NA KURS „Modele i procesy biznesowe sztucznej inteligencji”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Modele i procesy biznesowe sztucznej inteligencji

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

realizowanym w okresie od 01.09.2023 r. do 01.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Zagadnienia wprowadzające:
  • Historia sztucznej inteligencji.
  • Przykłady problemów, które może rozwiązać sztuczna inteligencja.
  • Pozytywne i negatywne skutki działania sztucznej inteligencji.
 2. Strategie wdrażania sztucznej inteligencji:
  • Opcje strategiczne, jakie stwarza sztuczna inteligencja.
  • Dostosowanie strategii sztucznej inteligencji do strategii przedsiębiorstwa.
  • Związek strategii sztucznej inteligencji z transformacją cyfrową i zarządzaniem zmianą.
 3. Elementy strategii sztucznej inteligencji:
  • Strategia danych.
  • Elementy dojrzałości organizacji a wdrażanie sztucznej inteligencji.
  • Projektowanie mapy drogowej wdrażania sztucznej inteligencji.
  • Interesariusze w procesie wdrażania sztucznej inteligencji.
 4. Ludzie i organizacja:
  • Stworzenie kultury sztucznej inteligencji w organizacji.
  • Rozwój organizacji w kierunku wdrożenia sztucznej inteligencji.
  • Sponsoring wykonawczy a sukces wdrożenia sztucznej inteligencji.
 5. Interesariusze biznesowi:
  • Główni interesariusze projektowi i ich rola w zespole projektowym.
  • Najważniejsze umiejętności i kompetencje interesariuszy.
  • Szanse, wyzwania zagrożenia.
 6. Zasoby ludzkie:
  • Jak podnosić kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji.
  • Zatrudnienie i zatrzymywanie talentów.
  • Struktura organizacyjna a podejście oparte o dane.
 7. Kadra kierownicza:
  • Typ lidera zdolnego do wdrażania sztucznej inteligencji.
  • Współpraca biznesu i inżynierów.
  • Kluczowe kwestie dla kadry kierowniczej przy tworzeniu programu zarządzania zmianą i wdrażania sztucznej inteligencji.
 8. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja:
  • Kierowanie organizacją a strategia oparta o etyczną sztuczną inteligencją.
  • Ryzyka i zarządzanie.
  • Operacjonalizacja odpowiedzialnej sztucznej inteligencji.
  • Przykładowe studia przypadków etycznej sztucznej inteligencji.
 9. Wdrożenie sztucznej inteligencji:
  • Projektowanie.
  • Wdrażanie.
  • Rozwój.
  • Monitorowanie i informacje zwrotne.
 10. Zrównoważony rozwój:
  • Sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój a kadra zarządzająca.
  • Podejmowanie działań.
  • Przykładowe studia przypadków sztucznej inteligencji opartej o zrównoważony rozwój.
 11. Rozwiązania ekologiczne:
  • Sztuczna inteligencja a wyzwania klimatyczne.
  • Przykładowe studia przypadków sztucznej inteligencji.
 12. Sztuczna inteligencja w przemyśle:
  • Przykłady wdrożeń.
  • Różnice sektorowe.
  • Wymagania prawne w różnych sektorach.
 13. Misja i strategia firmy a misja organizacji gospodarczych:
  • Misja Komisji Europejskiej.
  • Misja OECD.
 14. Sztuczna inteligencja a inne technologie:
  • Internet Rzeczy.
  • Blockchain.
  • Komputery kwantowe.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!