Muzykalna szkoła XIV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów szkół, pod nazwą

Muzykalna szkoła XIV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Muzykalna szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Muzykalna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursowe „Muzykalna szkoła”:

 1. Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat polskiej muzyki klasycznej /jazzowej/ popowej/ rockowej… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najlepszego wokalistę/zespół muzyczny. Organizatorzy mogą stworzyć kategorię ze względu np. na wiek uczniów, rodzaj muzyki… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie konkursu karaoke. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Konkurs młodych instrumentalistów. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie konkurs coverów, gdzie należy upodobnić się do wokalisty/zespołu. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie konkursu twórczości własnej. Tekst i aranżacja własna uczestnika. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie spotkania autorskiego z osobą związaną ze sceną muzyczną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie widowiska muzycznego typu musical. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie koncertu na święto szkoły lub inną uroczystość szkolną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Muzykalna szkoła”, który w okresie od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury) opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 lutego 2022 r. „Muzykalna szkoła” A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@muzyczna-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Muzykalna szkoła XIV edycja

w okresie od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:

1. Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą.
2. Elementy terapii i profilaktyki muzycznej.
3. Rytmika, muzyka i taniec w wychowaniu i nauczaniu.
4. Muzykoterapia – metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości.
5. Scenariusze zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!