Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego XXXIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego XXXIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 grudnia 2021 r. do 15 maja 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni edukacja prozdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu kursu „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego”

 1. „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć, na których przedszkolaki zrobią kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką /lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 3. „Szczotka, pasta, kubek…” – higiena osobista każdego dnia. Pogadanka na temat higieny oraz nauczenie dzieci piosenki pt. „Szczotka, pasta, kubek”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/piosenek, przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie ogólnoprzedszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki przedszkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w przedszkolu, domu, na ulicy”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego aktywny tryb życia/aktywny wypoczynek. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” który w okresie od 17.12.2021 r. do 17.02.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 grudnia 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 maja  2022 r.
 • Adres jury konkursu „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego”.: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego XXXIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego XXXIII edycja

w okresie od 17.12.2021 r. do 17.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Edukacja prozdrowotna w przedszkolu.
 2. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 3. Podstawowe zasady komponowania jadłospisów – zdrowe nawyki żywieniowe, aktualne zalecenia dietetyczne, racje pokarmowe.
 4. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach.
 5. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych, zdrowych nawyków dziecka.
 6. Konspekty zajęć przedszkolnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!