Najważniejsze 1800 dni życia, czyli jak rozwija się mózg w ciągu pierwszych 5 latach

ZAPRASZAMY NA KURS „Najważniejsze 1800 dni życia, czyli jak rozwija się mózg w ciągu pierwszych 5 latach ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Najważniejsze 1800 dni życia, czyli jak rozwija się mózg w ciągu pierwszych 5 latach

realizowanym w okresie od 03.09.2019 r. do 03.12.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2019 r.

Program kursu:
 1. Biologia rozwoju mózgu.
 2. Wpływ czynników prenatalnych i porodu na mózg.
 3. Rozwój dotyku.
 4. Rozwój smaku.
 5. Pierwsze zapachy.
 6. Jak rozwija się wzrok.
 7. Kształtowanie się słuchu.
 8. Etapy rozwoju sprawności ruchowej i równowagi.
 9. Pamięć.
 10. Pojawienie się inteligencji.
 11. Różnice wynikające z płci.
 12. Rozwój społeczno-emocjonalny małego dziecka.
 13. Bystre dziecko.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.