Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Omówienie podstawy programowej dla klasy V – VIII.
 2. Treści nauczania – wymagania ogólne kształcenia geograficznego:
  • w zakresie wiedzy geograficznej,
  • w zakresie umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce,
  • w zakresie kształtowania postaw – wychowania.
 3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe kształcenia geograficznego:
  • Mapa Polski.
  • Krajobrazy Polski.
  • Lądy i oceany na Ziemi.
  • Krajobrazy świata.
  • Ruchy ziemi.
  • Współrzędne geograficzne.
  • Geografia Europy.
  • Sąsiedzi Polski.
  • Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy.
  • Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy.
  • Relacje między elementami środowiska geograficznego na wybranych obszarach Polski.
  • Własny region.
  • „Mała ojczyzna”.
  • Geografia regionalna Azji.
  • Geografia regionalna Afryki.
  • Geografia regionalna Ameryki Północnej i Południowej.
  • Geografia regionalna Australii.
  • Geografia regionalna Antarktydy.
 4. Warunki realizacji podstawy programowej.
 5. Przykładowe konspekty zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.