Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie geografii w klasach V-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Omówienie podstawy programowej dla klasy V – VIII.
 2. Treści nauczania – wymagania ogólne kształcenia geograficznego:
  • w zakresie wiedzy geograficznej,
  • w zakresie umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce,
  • w zakresie kształtowania postaw – wychowania.
 3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe kształcenia geograficznego:
  • Mapa Polski.
  • Krajobrazy Polski.
  • Lądy i oceany na Ziemi.
  • Krajobrazy świata.
  • Ruchy ziemi.
  • Współrzędne geograficzne.
  • Geografia Europy.
  • Sąsiedzi Polski.
  • Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy.
  • Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy.
  • Relacje między elementami środowiska geograficznego na wybranych obszarach Polski.
  • Własny region.
  • „Mała ojczyzna”.
  • Geografia regionalna Azji.
  • Geografia regionalna Afryki.
  • Geografia regionalna Ameryki Północnej i Południowej.
  • Geografia regionalna Australii.
  • Geografia regionalna Antarktydy.
 4. Warunki realizacji podstawy programowej.
 5. Przykładowe konspekty zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!