Nauczyciel przedszkola podczas zdalnej/hybrydowej edukacji (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczyciel przedszkola podczas zdalnej/hybrydowej edukacji (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczyciel przedszkola podczas zdalnej/hybrydowej edukacji (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Podstawa prawna funkcjonowania przedszkola podczas zdalnej/hybrydowej edukacji.
 2. Jak realizować zadania nauczyciela w różnych formach kształcenia. Prawa i obowiązki.
 3. Jak efektywnie nauczać i motywować dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej.
 5. Przykładowe zadania do wykorzystania podczas nauki zdalnej z przedszkolakami. Dobre praktyki w e-nauczaniu.
 6. Zmiana ogromnym wyzwaniem (jak radzić sobie w niepewnej sytuacji związanej z przechodzeniem na edukacje zdalną lub hybrydową).
 7. Jak rozmawiać z dziećmi o epidemii?
 8. Współpraca z rodzicami podczas zdalnej/hybrydowej edukacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 30 września 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.