Norma europejska EN ISO/IEC 27001

ZAPRASZAMY NA KURS „Norma europejska EN ISO/IEC 27001”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Norma europejska EN ISO/IEC 27001

w okresie od 17.01.2023 r. do 17.03.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Program kursu:
 1. System bezpieczeństwa informacji – podstawa prawna, słownik pojęć.
 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji – zawartość polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożenie, organizacja bezpieczeństwa informacji.
 3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy, w tym omówienie odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika.
 4. Zarządzanie ryzykiem, metodyka zarządzania ryzykiem, szacowanie ryzyka.
 5. Wymagania normy – kontekst organizacji, określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, potrzeb i wymagań zainteresowanych stron, budowa systemu zarządzania.
 6. Omówienie zabezpieczeń – definicja bezpieczeństwa i zakres systemu, zasady ogólne, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami i ryzykami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, pozyskiwanie i utrzymanie systemów informacyjnych, relacje z dostawcami, zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie incydentami, zgodność.
 7. Rola Pełnomocnika do spraw Systemu Bezpieczeństwa Informacji – odpowiedzialność i zadania.
 8. Rola Audytora w Systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!