NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrektorów szkół oraz nauczycieli, Studium Prawa Europejskiego podejmuje realizację kompleksowego programu kształcenia ustawicznego nauczycieli pn. Wsparcie szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące kursy, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

I. DLA PRZEDSZKOLI:

II. DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

III. DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  1. Język polski:

2. Język obcy:

3. Historia:

4. Matematyka:

5. Informatyka:

6.Fizyka:

7. Chemia:

8. Biologia:

9. Geografia:

10. Muzyka:

11. Wychowanie fizyczne:

12. Przyroda:

13. Etyka:

14. Plastyka:

15. Wychowanie do życia w rodzinie:

IV: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 

Słuchacze kursów otrzymają dostęp m.in. do konspektów lekcji zgodnych z treściami nowej podstawy programowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.