NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

studium_logo

zaprasza do udziału w kursach e-learning z zakresu

NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 maja 2021 r.

 

Lista kursów (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

1. DLA PRZEDSZKOLI:

2. DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
3. DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 1. Język polski:
 2. Język obcy:
 3. Historia:
 4. Matematyka:
 5. Informatyka:
 6. Fizyka:
 7. Chemia:
 8. Biologia:
 9. Geografia:
 10. Muzyka:
 11. Wychowanie fizyczne:
 12. Przyroda:
 13. Etyka:
 14. Plastyka:
 15. Wychowanie do życia w rodzinie:
4: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

5. DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Kursy przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursów (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursów odbędzie się poprzez quizy online.

Słuchacze kursów otrzymają dostęp m.in. do konspektów lekcji zgodnych z treściami nowej podstawy programowej.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu danego kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłata za udział w danym kursie wynosi netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.

Przy zgłoszeniach do 14 maja 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.