Nowatorskie formy pracy w świetlicy szkolnej X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Nowatorskie formy pracy w świetlicy szkolnej X edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowatorskie formy pracy w świetlicy szkolnej X edycja

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 18.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Terapeutyczna funkcja świetlicy szkolnej.
 2. Dzieci w różnym wielu na świetlicy szkolnej – jak z nimi pracować.
 3. Dziecko z rodziny dysfunkcjonalnej w świetlicy szkolnej.
 4. Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole.
 5. Monitoring i ewaluacja planu pracy świetlicy.
 6. Propozycje zabaw wspierających rozwój aktywności twórczej dzieci.
 7. Rodzaje terapii, ich charakterystyka i przykłady:
  • Ergoterapia (prace rzemieślnicze)
  • Socjoterapia (ludoterapia – zabawowterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych)
  • Arteterapia (muzykoterapia, bajkoterapia, teatroterapia, plastykoterapia, chromoterapia)
 8. Bezpieczeństwo w świetlicy szkolnej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.