Nowe formy nauczania i organizacja nowoczesnej szkoły

ZAPRASZAMY NA KURS „Nowe formy nauczania i organizacja nowoczesnej szkoły”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowe formy nauczania i organizacja nowoczesnej szkoły

realizowanym w okresie od 01.03.2022 r. do 01.05.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Szkoła XXI wieku. Ministerialne programy mające wpływ na rozwój szkoły.
 2. Indywidualizacja procesu kształcenia.
 3. Innowacja obowiązkowym działaniem.
 4. Nowoczesne metody nauczania, w tym nauczanie poprzez zadania programowe w realiach szkoły oraz obowiązującym systemie nauczania – korzyści dla szkoły, jak i ucznia ( np. wykorzystanie TIK, flipped classroom, peer learning, narzędzia TOC.
 5. Wpływ przestrzeni edukacyjnej na rozwój ucznia. Jak wykorzystać potencjał ucznia?
 6. Metody aktywizujące w nauczaniu:
  • klasyfikacja i charakterystyka wybranych metod aktywizujących,
  • dobór aktywizujących metod nauczania do potrzeb uczniów,
  • korzyści wynikające ze stosowania aktywizujących metod nauczania.
 7. Tutoring, mentoring, coaching w edukacji.
 8. Zmiana i efektywność nauczania zaczyna się od lidera – kompetencje oraz umiejętności interpersonalne dyrektora oraz nauczycieli.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.