Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO IV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO IV edycja

w okresie od 16.02.2022 r. do 16.04.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do instytucji kultury.
 2. Jaki jest zakres przetwarzania danych osobowych w instytucjach kultury?
 3. Powołanie Inspektora ochrony danych w instytucji kultury – status, zadania oraz zakres obowiązków.
 4. Omówienie obowiązków i środków bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem „KRI” ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechowywania danych przetwarzanych w zbiorach ewidencyjnych; sposobu kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym; zabezpieczenia przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej; zakresu uprawnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych.
 5. Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi – jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Dokumentowanie incydentów i naruszeń ochrony danych. Minimalizowanie skutków niepożądanych zdarzeń. Analiza oraz szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji. Grupy informacji, które podlegają ochronie.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Procedury dotyczące naruszeń danych osobowych – raportowanie, analiza naruszeń, wdrożenie zasad w zakresie ochrony danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w instytucji kultury.
 8. Odpowiedzialność prawna oraz skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl
Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl