Nowe procedury ochrony danych UE RODO w przedsiębiorstwie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nowe procedury ochrony danych UE RODO w przedsiębiorstwie”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Nowe procedury ochrony danych UE RODO w przedsiębiorstwie

które odbędzie się:

 • 5 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.30 do 16.00
  Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce
 • 30 lipca 2018 r. w godzinach od 9.30 do 16.00
  Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

Plan Szkolenia
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych – obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw w świetle RODO.
 2. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default” i inne.
 3. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 4. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 5. Zasadność powoływania Inspektora ochrony danych.
 6. Zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne. Różnice między Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  a Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Wskazanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO.
 8. Nowy organ nadzorczy – rola, status, zadania i uprawnienia.
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.

 

Sylwetka prelegenta na szkolenie 5 czerwca b.r.: dr Łukasz Wojciechowski – doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger. Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

 

Sylwetka prelegenta na szkolenie 30 lipca b.r.: Magdalena Sowula – Redaktor Naczelna Działu Biznes w Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych studiów z Zamówień Publicznych oraz menedżerskich studiów Lean Six Sigma. Doświadczona prelegentka i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Do jej zainteresowań naukowych należy tematyka ochrony danych osobowych oraz prawo nowych technologii.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 700 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

 Przy zgłoszeniach do 30 maja obowiązuje cena promocyjna – 660 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE na szkolenie 5 czerwca 2018 r.

 

 Przy zgłoszeniach do 30 maja obowiązuje cena promocyjna – 660 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE na szkolenie 30 lipca 2018 r.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!