Nowe wyzwania w zakresie wychowania i profilaktyki

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Nowe wyzwania w zakresie wychowania i profilaktyki”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Nowe wyzwania w zakresie wychowania i profilaktyki

które odbędą się:

13 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Katowicach

Plan szkolenia
  1. Podstawowe kierunki zmian
    • nowa definicja wychowania, wzmocnienie roli rodziców, kwestia postaw prospołecznych, wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, edukacja zdrowotna.
  2. Zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły – omówienie zagadnień zawartych w podstawie programowej, przykłady zadań z uwzględnieniem wieku uczniów.
  3. Etapy tworzenia i wdrażania programu wychowawczo – profilaktycznego – diagnoza przeprowadzana z udziałem wszystkich członków społeczności szkolnej oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, narzędzia diagnostyczne i ewaluacyjne, konieczne elementy programu.
  4. Treści realizowane w ramach godzin wychowawczych – omówienie problemów ucznia, przykłady zajęć profilaktycznych.
  5. Część warsztatowa – uczestnicy samodzielnie tworzą dokumenty związane z kwestią wychowawczo – profilaktyczną

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Sylwetka prelegenta: Aleksandra Kubala Kulpińska – Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu coachingu oraz pracy z uczniem z ZA i autyzmem.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób warsztaty mogą się odbyć w miejscu zamawiającego.