Nowelizacja i cele zmian w oświacie w roku szkolnym 2024/2025

ZAPRASZAMY NA KURS „Nowelizacja i cele zmian w oświacie w roku szkolnym 2024/2025”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowelizacja i cele zmian w oświacie w roku szkolnym 2024/2025

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.03.2024 r. do 19.05.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Zmiana formuły prac domowych:
  • Strategie zastępcze dla prac domowych w klasach I–III. Wprowadzenie nowych wytycznych dla nauczycieli.
  • Analiza korzyści braku prac domowych.
  • Rola nauczycieli w przekazywaniu informacji o jakości prac domowych.
  • Rola rodziców w odrabianiu prac domowych.
 2. Ograniczenie obciążenia uczniów:
  • Nowe przedmioty i podręczniki w szkole.
  • Zmniejszanie obowiązków szkolnych poza godzinami lekcyjnymi.
  • Strategie dla nauczycieli wspierających uczniów w zarządzaniu czasem.
  • Możliwe narzędzia do monitorowania i oceny obciążenia uczniów pracami domowymi.
  • Religia i etyka w szkołach.
 3. Dobrostan nauczyciela w świetle kolejnych zmian w edukacji:
  • Analiza wpływu zmian w systemie edukacyjnym na dobrostan nauczycieli.
  • Strategie wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w kontekście adaptacji do zmian.
  • Potrzeba doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem i zmianami w pracy.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!