Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej

4 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.45 do 16.00

Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81,

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

Plan szkolenia:
  1. UODO, a RODO – omówienie zachodzących zmian.
  2. W jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w wersji: papierowej – m.in. dzienniki lekcyjne, kwestionariusze, formularze oraz elektronicznej – m.in. jak bezpiecznie korzystać z SIO, Płatnika ZUS, e-dziennika.
  3. Specyfika szkoły/placówki jako jednostki przetwarzającej dane osobowe.
  4. Kiedy niezbędna jest zgoda na wykorzystanie wizerunku przez szkołę?
  5. Powierzanie i udostępnianie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczniów oraz pracowników szkoły/placówki oświatowej.
  6. System ochrony wizyjnej, a ochrona danych osobowych.
  7. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg RODO. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, upoważnienia, protokoły – omówienie zawartości dokumentacji.
  8. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przesłanki legalności przetwarzania danych.
  9. Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Sylwetka prelegenta: Dariusz Skrzyński prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek oraz publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli.

Opłata za szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 540 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 30 maja obowiązuje cena promocyjna – 500 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!