Ochrona Danych Osobowych w Dziale Kadr

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona Danych Osobowych w Dziale Kadr”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Ochrona Danych Osobowych w Dziale Kadr

Zapisy na kurs przyjmowane są do 20 czerwca 2018 r.

22 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.45 do 15.45
Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Program szkolenia:
 1. RODO a dane osobowe pracowników.
 2. Przepisy prawa krajowego (w tym status obecnej procedury legislacyjnej) w zakresie przetwarzania pracowniczych danych osobowych.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych pracowniczych:
  • zgoda pracownika,
  • konieczność wykonania umowy,
  • obowiązek prawny.
 4. Cykl życia pracownika w firmie i przepływ jego danych osobowych:
  • Proces rekrutacji (rekrutacja, background screening, testy psychologiczne, dane o niekaralności, rekomendacje, polecenia pracowników,
  • Przebieg zatrudnienia (dokumentacja pracownicza, monitoring wizyjny i poczty elektronicznej, GPS, profilowanie pracowników, wizerunek pracownika),
  • Przetwarzanie danych pracowników po ustaniu stosunku pracy.
 5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych):
  • Podstawy prawne przetwarzania danych sensytywnych,
  • Przetwarzanie informacji o stanie zdrowia pracownika,
  • Dane biometryczne.
 6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pracowników:
  • Umowa powierzeni,
  • Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora i podmiotu przetwarzającego.
 7. Współdziałanie ze związkami zawodowymi a ochrona danych pracowników.
 8. Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych.
 9. Dane osobowe a telepraca.
 10. Dane osobowe a zatrudnianie cudzoziemców.
 11. Przetwarzanie danych pracowniczych w grupach przedsiębiorstwa oraz ich przekazywanie za granicę.
 12. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO – na co w szczególności zwrócić uwagę:
  • upoważnienia do przetwarzania danych,
  • pseudonimizacja i anonimizacja danych pracowniczych,
  • prawo do zapomnienia w prawie pracy,
  • zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Sylwetka prelegenta: dr Małgorzata Mędrala – radca prawny, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa urzędniczego, ochrony danych osobowych, postępowania cywilnego; doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 750 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 20 czerwca obowiązuje cena promocyjna – 670 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl