Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego

realizowanym w okresie od 17.08.2021 r. do 17.10.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 lipca 2021 r.

Program kursu:
  1. Zapisy prawa ochrony danych osobowych stosowane w codziennej pracy pracownika szkoły z omówieniem podstawowych definicji i pojęć z zakresu ochrony danych osobowych oraz monitoringu wizyjnego w szkole.
  2. Zasady stosowania RODO:
   • jakie zbiory danych musi gromadzić szkoła?
   • jakie dane ucznia, rodzica, nauczycieli i innych pracowników podlegaj ochronie?
   • sposób zabezpieczania danych (np.: sekretariat, księga wejść i wyjść, karty odbioru dzieci, zgody na wycieczki, umowy).
  3. Zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem rodzajów danych chronionych, podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych oraz podmiotów, których dane są chronione. Jaka jest różnica pomiędzy danymi wrażliwymi, a zwykłymi?
  4. Udostępnianie danych uczniów:
   • przekazywanie danych do systemu informacji publicznej;
   • odpowiedzialność nauczyciela, pedagoga, psychologa szkolnego oraz pracowników szkoły w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.
  5. Dane osobowe na dokumentach papierowych – tradycyjne przetwarzanie danych. Elektroniczne przetwarzanie danych. Usuwanie danych.
  6. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe oraz prawa osób, których dane dotyczą.
  7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

   

 1. Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE Koordynator szkoleniaUrszula Bartela
  u.bartela@spe.edu.pl
  22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

  Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

  Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

  Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

  Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

  Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego