Ochrona danych osobowych w pracy pracowników pomocy społecznej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych w pracy pracowników pomocy społecznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Ochrona danych osobowych w pracy pracowników pomocy społecznej

które odbędzie się:

 • 13 marca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00
  Warszawa – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM, ul. Grójeckiej 1/3
Plan szkolenia
 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych, a ustawa o pomocy społecznej.
 2. Wdrożenie RODO – ocena podjętych działań (jakie zbiory danych musi gromadzić DPS, ŚDP lub DDP; jakie dane mieszkańca i pracownika podlegają ochronie oraz w jaki sposób należy je zabezpieczyć?
 3. Szczególne zabezpieczenie danych wrażliwych oraz ocena zakresu dostępu do danych.
 4. Komu i na jakiej podstawie można udzielić informacji o mieszkańcu i pracowniku?
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych: różnica między danymi „zwykłymi”, a „wrażliwymi”, sytuacje, w których placówka może przetwarzać dane osobowe, obowiązek informacyjny wobec podopiecznych, zbiory danych osobowych – czy istnieje obowiązek rejestracji?
 6. W jaki sposób zgodnie z RODO, pracownicy pomocy społecznej powinni przetwarzać informacje o podopiecznych? Omówienie wyłączeń, o których mowa w ust. 3.
 7. Ochrona wizerunku podopiecznego/mieszkańca: zdjęcia na folderach reklamowych, w social media, strona internetowa itp.
 8. Obieg dokumentacji socjalnej i ZTO: dokumenty osobiste, decyzje emerytalne i rentowe, ubezpieczenia dobrowolne, stany kont depozytowych, Indywidualne Plany Wsparcia.
 9. Jakich informacji i komu można udzielać informacji drogą mailową, telefoniczną czy papierowo?
 10. Nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych.
 11. Inspektor ochrony danych – obowiązki, zakres odpowiedzialności.
 12. Monitoring wizyjny w zakładzie pracy.
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne.
 14. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych w tym sankcje administracyjne i karne oraz odszkodowania.

 

Sylwetka prelegenta: dr Kamil Czaplicki – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji poświęconych identyfikacji tożsamości ochrony danych osobowych, kradzieży tożsamości, biometrii, dokumentów tożsamości oraz informatyzacji. Sekretarz i wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy. Uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych ochronie danych osobowych, identyfikacji tożsamości i bezpieczeństwu w Internecie.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 650 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!