Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniach stacjonarnych

Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

które odbędą się:

 • 24 stycznia 2018 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Kraków – Hotel „Ewa”, ul. Księcia Józefa 24 A, (wjazd do hotelu od ul. Wioślarskiej)
 • 22 lutego 2018 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Rzeszów – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce.
 • 5 marca 2018 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce.
 • 6 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Kraków – Hotel „Ewa”, ul. Księcia Józefa 24 A, (wjazd do hotelu od ul. Wioślarskiej)

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu w kraju.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 stycznia 2018 r.

Program szkolenia
 1. Wstęp – opis aktualnego stanu prac legislacyjnych.
 2. System zarządzania zgodnością z przepisami RODO, w tym:
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • podstawa przetwarzania danych.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:
  • realizacja prawa do przenoszalności danych osobowych;
  • realizacja prawa do bycia zapomnianym;
  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny.
 4. Ochrona prywatności na etapie projektowania i domyślna ochrona prywatności – przypadki zastosowania.
 5. Inspektor ochrony danych osobowych/kodeksy dobrych praktyk i certyfikacja.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • bezpieczeństwo przetwarzania;
  • obowiązki notyfikacyjne.
 7. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Ocena skutków przetwarzania – przypadki zastosowania.
 9. Przetwarzanie danych dziecka oraz danych sensytywnych.
 10. Rozszerzone obowiązki informacyjne.
 11. Kary umowne.
 12. Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Wdrożenie RODO w praktyce.

Sylwetka prelegenta: 

 • absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności (1997) i Akademii Obrony Narodowej (2004); administrator bezpieczeństwa informacji, administrator niejawnych systemów teleinformatycznych, ukierunkowany w zakresie organizacji systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji (w tym organizacji, eksploatacji i nadzoru nad systemami wymiany informacji specjalnej – kryptograficznej, bezpieczeństwem fizycznym i organizacyjnym systemów teleinformatycznych niejawnych);
 • praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej (min. Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi MON, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Sztab Generalny Wojska Polskiego, 4 Wojskowy szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu – główny ABI), na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych;
 • doświadczony szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; ponad 500 godz. szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
 • obecnie niezależny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w firmach komercyjnych i administracji samorządowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Szkolenie stacjonarne 24 stycznia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 22 lutego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 5 marca:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 6 kwietnia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!