Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w instytucjach kultury

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w instytucjach kultury”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w instytucjach kultury

realizowanym w okresie od 18.01.2022 r. do 18.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Spotkania autorskie – miejsce styku tradycyjnych funkcji instytucji kultury i koncepcji tzw. „trzeciego miejsca”.
 2. Od czego zacząć? Podstawy dobrego spotkania z autorem.
 3. Skąd zdobyć środki na honorarium? Różne drogi finansowania wydarzenia.
 4. Współpraca z otoczeniem twórcy – wydawnictwa i agencje.
 5. Kto odbierze gościa z dworca? Harmonogram i podział zadań organizacyjnych w instytucji kultury.
 6. Czy nasza sala spodoba się pisarce? Przesłanki decyzji organizacyjnych.
 7. Niech wszyscy się dowiedzą? Skuteczna komunikacja i promocja spotkania.
 8. Jak prowadzić dobre spotkanie? Ustalenia z zaproszoną osobą, style moderacji i rodzaje spotkań.
 9. Czy mogę prosić o autograf? Zasady indywidualnych rozmów, sprzedaży książek i materiałów autorskich.
 10. Wspomnień czar czyli jak wykorzystać relację ze spotkania dla promocji działalności instytucji kultury.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.