Organizacja i zarządzanie przedszkolem XI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie przedszkolem XI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie przedszkolem XI edycja

realizowanym w okresie od 17.12.2018 r. do 17.03.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne działalności przedszkola – przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem.
 2. Odpowiedzialność kierownika placówki za bezpieczeństwo techniczne obiektów przedszkola oraz bezpieczeństwo wychowanków (dopuszczanie obiektów do eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne, bezpieczne place zabaw, zagrożenia, codzienne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa obiektów).
 3. Zarządzanie przedszkolem w warunkach kryzysowych, w tym nadzwyczajnych zagrożeń.
 4. Zarządzanie finansami przedszkola (budżet, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 5. Nadzór pedagogiczny (wprowadzenie oceny jakości pracy) i zarządzanie jakością kształcenia.
 6. Realizacja awansu zawodowego.
 7. Przygotowanie placówki do kontroli.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy i kształtowanie karier. Relacje dyrektora przedszkola z kadrą pedagogiczną i administracyjną.
 9. Współdziałanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym uczniów.
 10. Kreowanie wizerunku przedszkola.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.


Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!