Organizacja i zarządzanie środowiskowym domem samopomocy

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie środowiskowym domem samopomocy”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie środowiskowym domem samopomocy

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.03.2024 r. do 19.05.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do systemu wsparcia społecznego:
  • Przegląd systemu opieki społecznej w Polsce.
  • Rola i miejsce środowiskowego domu samopomocy w systemie wsparcia społecznego.
 2. Podstawy prawne działania ŚDS:
  • Kluczowe przepisy dotyczące działania ŚDS.
  • Przepisy związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem uczestników.
 3. Struktura i funkcjonowanie ŚDS:
  • Organizacja pracy ŚDS: struktura organizacyjna, zasady funkcjonowania, obowiązki i odpowiedzialności pracowników.
  • Zarządzanie kadrami: rekrutacja, szkolenie i rozwój pracowników.
 4. Zarządzanie finansami:
  • Podstawy finansów ŚDS: budżetowanie, zarządzanie kosztami, źródła finansowania.
  • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych: dotacje, sponsorzy, fundusze UE.
 5. Program terapeutyczny i metody pracy z uczestnikami:
  • Tworzenie i realizacja programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb uczestników.
  • Metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi.
 6. Zarządzanie jakością i ewaluacja działalności:
  • Systemy zarządzania jakością w ŚDS.
  • Metody ewaluacji i monitorowania efektywności programów terapeutycznych.
 7. Współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym:
  • Budowanie relacji z rodzinami uczestników.
  • Współpraca z lokalną społecznością i instytucjami.
 8. Zarządzanie kryzysowe i rozwiązywanie problemów:
  • Identyfikacja i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
  • Techniki rozwiązywania problemów i mediacji.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!