Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla dzieci z Ukrainy w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla dzieci z Ukrainy w szkole/placówce oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla dzieci z Ukrainy w szkole/placówce oświatowej

realizowanym w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lipca 2022 r.

Program kursu:
  1. Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Zadania dyrektora w zakresie organizowania i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla dzieci/uczniów z Ukrainy.
  3. Działania wychowawcy, nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Tryb udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  6. Czym jest zespół ostrego stresu ASD oraz zaburzenia po stresie traumatycznym PTSD.
  7. Dobre praktyki w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  8. Jak rozmawiać z uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – wskazówki.
  9. Jak ułatwić dzieciom z Ukrainy pobyt w polskich szkołach – podstawowe słownictwo dla nauczycieli.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważ 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.