Pedagog specjalny

ZAPRASZAMY NA KURS „Pedagog specjalny”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pedagog specjalny

w okresie od 14.01.2019 r. do 14.04.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu

 

 1. Zadania nauczyciela, pedagoga oraz psychologa szkolnego w zakresie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.
 2. Specyfika pracy pedagoga specjalnego.
 3. Kadra wspomagająca kształcenie specjalne.
 4. Monachijska Diagnostyka Wieku Rozwojowego – diagnoza funkcjonalna.
 5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.
 6. Edukacja włączająca.
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych.
 8. Specyfika postępowania z uczniami:
  • z zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnymi:
  • niepełnosprawnymi intelektualnie,
  • niewidomymi i słabo widzącymi,
  • niesłyszącymi i słabo słyszącymi,
  • autystycznymi,
  • niepełnosprawnymi ruchowo;
  • z chorobami przewlekłymi;
  • z ADHD;
  • z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się;
  • ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się;
  • niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • wybitnie zdolnymi;
  • w klasach integracyjnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!