Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna IX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna IX edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna IX edycja

realizowanym w okresie od 16.12.2021 r. do 16.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna – wprowadzenie.
 2. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej:
  • Przepisy ogólne.
  • Zasady wykonywania zawodu.
  • Prawo wykonywania zawodu.
  • Rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenia.
  • Szkoły pielęgniarskie i położnych.
  • Przepisy karne.
 3. Zadania pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej.
 4. Zakres zadań pielęgniarki rodzinnej.
 5. Zakres zadań położnej rodzinnej.
 6. Zakres zadań pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
 7. Informacja o warunkach zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
 8. Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu p/ wstrząsowego ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs nie jest prowadzony w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 z późn.zm.).

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.