Diagnostyka laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), płynów z jam ciała (PJC) i płynu stawowego

ZAPRASZAMY NA KURS „Diagnostyka laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), płynów z jam ciała (PJC) i płynu stawowego”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Diagnostyka laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), płynów z jam ciała (PJC) i płynu stawowego

– szkolenie ciągłe

w okresie od 12.12.2023 r. do 12.02.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE XIX edycja

lub w okresie od 04.01.2024 r. do 04.03.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – ostatnia edycja!!!

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Płyn mózgowo-rdzeniowy – lokalizacja, powstawanie, krążenie i rola.
 2. Zasady pobierania, transportu i przechowywania płynu mózgowo-rdzeniowego. Przyczyny błędów przedlaboratoryjnych.
 3. Badanie ogólne i cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego. Przyczyny błędów laboratoryjnych.
 4. Bariera krew-mózg oraz bariera krew-płyn mózgowo-rdzeniowy.
 5. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego.
 6. Znaczenie diagnostyczne płynu mózgowo-rdzeniowego – prezentacja przypadków.
 7. Płyny z jam ciała – lokalizacja, powstawanie i rola.
 8. Zasady pobierania, transportu i przechowywania płynów z jam ciała. Przyczyny błędów przedlaboratoryjnych.
 9. Badanie ogólne i cytologiczne płynów z jam ciała. Przyczyny błędów laboratoryjnych.
 10. Laboratoryjne kryteria różnicowania płynów z jam ciała na przesięk/wysięk.
 11. Badanie płynów z jam ciała w diagnostyce wybranych chorób. Prezentacja przypadków.
 12. Płyn stawowy – lokalizacja, powstawanie i rola.
 13. Zasady pobierania, transportu i przechowywania płynu stawowego. Przyczyny błędów przedlaboratoryjnych.
 14. Badanie ogólne i cytologiczne płynu stawowego. Przyczyny błędów laboratoryjnych.
 15. Znaczenie diagnostyczne badania płynu stawowego. Prezentacja przypadków.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Autorzy kursu:

dr hab. Olga Koper-Lenkiewicz

oraz

dr Joanna Kamińska

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych tzw. „twardych”. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 340 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!