Podatek od towarów i usług 2016 i 2017 r. (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Podatek od towarów i usług 2016 i 2017 r.  (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Podatek od towarów i usług 2016 i 2017 r.  (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz nadużyciu prawa w VAT – nowe regulacje:
  • kryteria zastosowania klauzuli,
  • wyłączenia przewidziane w Ordynacji podatkowej,
  • opinie zabezpieczające,
  • ustawowa definicja nadużycia prawa, a jej praktyczne skutki.
 2. Zmiany uchwalone 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
  • modyfikacji zakresu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT ,
  • wprowadzenia przepisu o braku konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy przedmiotem sprzedaży są usługi dystrybucji mediów),
  • likwidacji zwolnienia m.in. dla usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeniowych,
  • zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczonego przy odwrotnych obciążeniach (WNT, imporcie usług, dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca),
  • istotne zmiany w zakresie zwrotów podatku dokonywanych w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia,
  • likwidacja rozliczeń kwartalnych dla dużych podatników,
  • składania deklaracji oraz informacji podsumowujących wyłącznie elektronicznie,
  • przypadków, w których możliwe jest wyrejestrowanie podatników jako podatników VAT,
  • odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących podatników,
  • przypadków, w których możliwe jest wyrejestrowanie podatników jako podatników VAT UE,
  • wprowadzenia nowych towarów objętych odpowiedzialnością solidarną oraz zmian w zakresie warunków stosowania tej odpowiedzialności,
  • wprowadzenia sankcji w VAT w wysokości 20%, 30% i 100%,
  • zwiększenia limitu dla zwolnienia podmiotowego.
 3. Jednolity Plik Kontrolny:
  • cel wprowadzenia JPK,
  • podstawa prawna obowiązywania JPK,
  • kogo dotyczy obowiązek związany z przesyłaniem JPK,
  • JPK w wyjaśnieniach MF.
 4. Wybór ważniejszych orzeczeń.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!